Häxeri (Witchcraft)

Häxeri

En handling av att använda trolldom (användning av makt som erhållits från hjälp eller kontroll av andar), särskilt med illvillig avsikt, och träning av övernaturliga krafter och påstådd samlag med djävulen eller en bekant. (Från Webster, 3d ed)

Förklaring på engelska

An act of employing sorcery (the use of power gained from the assistance or control of spirits), especially with malevolent intent, and the exercise of supernatural powers and alleged intercourse with the devil or a familiar. (From Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sorcery; Sorceries

Svensk term Häxeri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sorcery; Sorceries
Engelsk term Witchcraft
MESH ID D018599

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.