HCT116-celler (HCT116 Cells)

HCT116-celler

En cellinje vars ursprung är humant kolorektalt karcinom.

Förklaring på engelska

Human COLORECTAL CARCINOMA cell line.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, HCT116; Cells, HCT116; HCT116 Cell; HCT-116 Cells; Cell, HCT-116; Cells, HCT-116; HCT-116 Cell; HCT 116 Cells; Cell, HCT 116; Cells, HCT 116; HCT 116 Cell

Svensk term HCT116-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, HCT116; Cells, HCT116; HCT116 Cell; HCT-116 Cells; Cell, HCT-116; Cells, HCT-116; HCT-116 Cell; HCT 116 Cells; Cell, HCT 116; Cells, HCT 116; HCT 116 Cell
Engelsk term HCT116 Cells
MESH ID D045325

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.