Helgon (Saints)

Helgon

I den kristna kyrkan beteckning på personer som pga sin uppoffring, helighet eller fromhet helgonförklarats genom kanonisation.

Förklaring på engelska

Persons officially recognized or acknowledged as pre-eminent for consecration, holiness, and piety, especially through canonization by a branch of the Christian church. (From Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Saint

Svensk term Helgon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Saint
Engelsk term Saints
MESH ID D018597

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.