Helichrysum (Helichrysum)

Helichrysum

Ett växtsläkte (hedblomster) i familjen Asteraceae. Växterna innehåller chalkon, helikrysetin, arenarin och flamin. H. arenarium (evighetsblomma, gyllene kattfot) är den enda arten i Sverige.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. Members contain CHALCONE, helichrysetin, arenarin, and flamin.

Synonym, svenska: Hedblomster

Synonym, engelska: Helichrysums

Svensk term Helichrysum
Synonym på svenska Hedblomster
Synonym på engelska Helichrysums
Engelsk term Helichrysum
MESH ID D036562

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.