Helicobacter hepaticus (Helicobacter hepaticus)

Helicobacter hepaticus

En art av Helicobacter som förekommer i tarm och blindtarm hos flera musstammar. Den är associerad med hepatit och karcinogenes.

Förklaring på engelska

A species of HELICOBACTER that colonizes the CECUM and COLON of several strains of MICE, and is associated with HEPATITIS and carcinogenesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Helicobacter hepaticus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Helicobacter hepaticus
MESH ID D044923

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.