Helix-sväng-helixmotiv (Helix-Turn-Helix Motifs)

Helix-sväng-helixmotiv

Det först upptäckta DNA-bindande proteinmotivet. Helix-sväng-helixmotiven påvisades ursprungligen i bakterieproteiner, men har senare hittats i hundratals DNA-bindande proteiner hos både eukaryoter och prokaryoter. De består av två alfaspiraler som är förbundna med en kort, utskjutande kedja av aminosyror, vilken utgör svängen. De två spiralerna hålls i en fast vinkel, främst genom samverkan mellan de båda spiralerna.

Förklaring på engelska

The first DNA-binding protein motif to be recognized. Helix-turn-helix motifs were originally identified in bacterial proteins but have since been found in hundreds of DNA-BINDING PROTEINS from both eukaryotes and prokaryotes. They are constructed from two alpha helices connected by a short extended chain of amino acids, which constitute the “turn.” The two helices are held at a fixed angle, primarily through interactions between the two helices. (From Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 3d ed, p408-9)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Helix Turn Helix Motifs; Helix-Turn-Helix Motif; Motif, Helix-Turn-Helix; Motifs, Helix-Turn-Helix; Motifs, Helix Turn Helix; HTH Motifs; HTH Motif; Motif, HTH; Motifs, HTH

Svensk term Helix-sväng-helixmotiv
Synonym på svenska
Synonym på engelska Helix Turn Helix Motifs; Helix-Turn-Helix Motif; Motif, Helix-Turn-Helix; Motifs, Helix-Turn-Helix; Motifs, Helix Turn Helix; HTH Motifs; HTH Motif; Motif, HTH; Motifs, HTH
Engelsk term Helix-Turn-Helix Motifs
MESH ID D019077

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.