Hemagglutininglykoproteiner hos influensavirus (Hemagglutinin Glycoproteins, Influenza Virus)

Hemagglutininglykoproteiner hos influensavirus

Ytglykoproteiner på influensavirus som ger hemagglutinationsreaktioner, vidhäftning och höljesammansmältning. Fjorton distinkta subtyper av HA-glykoproteiner och nio av NA-glykoproteiner har identifierats hos Influensa A-virus, men inga hos Influensa B- eller Influensa C-virus.

Förklaring på engelska

Membrane glycoproteins from influenza viruses which are involved in hemagglutination, virus attachment, and envelope fusion. Fourteen distinct subtypes of HA glycoproteins and nine of NA glycoproteins have been identified from INFLUENZA A VIRUS; no subtypes have been identified for Influenza B or Influenza C viruses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Hemagglutininglykoproteiner hos influensavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Hemagglutinin Glycoproteins, Influenza Virus
MESH ID D019267

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.