Hematologiska tumörer (Hematologic Neoplasms)

Hematologiska tumörer

Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.

Förklaring på engelska

Neoplasms located in the blood and blood-forming tissue (the bone marrow and lymphatic tissue). The commonest forms are the various types of LEUKEMIA, of LYMPHOMA, and of the progressive, life-threatening forms of the MYELODYSPLASTIC SYNDROMES.

Synonym, svenska: Hematologiska maligniteter; Hematologisk cancer; Hematopoetiska maligniteter; Hematopoetiska tumörer; Hematopoetiska cancer

Synonym, engelska: Hematologic Malignancy; Neoplasms, Hematologic; Hematologic Neoplasm; Neoplasm, Hematologic; Hematological Neoplasms; Hematological Neoplasm; Neoplasm, Hematological; Neoplasms, Hematological; Malignancies, Hematologic; Malignancy, Hematologic; Hematologic Malignancies; Hematological Malignancies; Hematological Malignancy; Malignancies, Hematological; Malignancy, Hematological; Hematopoietic Neoplasms; Neoplasms, Hematopoietic; Hematopoietic Neoplasm; Neoplasm, Hematopoietic; Hematopoietic Malignancies; Hematopoietic Malignancy; Malignancies, Hematopoietic; Malignancy, Hematopoietic

Svensk term Hematologiska tumörer
Synonym på svenska Hematologiska maligniteter; Hematologisk cancer; Hematopoetiska maligniteter; Hematopoetiska tumörer; Hematopoetiska cancer
Synonym på engelska Hematologic Malignancy; Neoplasms, Hematologic; Hematologic Neoplasm; Neoplasm, Hematologic; Hematological Neoplasms; Hematological Neoplasm; Neoplasm, Hematological; Neoplasms, Hematological; Malignancies, Hematologic; Malignancy, Hematologic; Hematologic Malignancies; Hematological Malignancies; Hematological Malignancy; Malignancies, Hematological; Malignancy, Hematological; Hematopoietic Neoplasms; Neoplasms, Hematopoietic; Hematopoietic Neoplasm; Neoplasm, Hematopoietic; Hematopoietic Malignancies; Hematopoietic Malignancy; Malignancies, Hematopoietic; Malignancy, Hematopoietic
Engelsk term Hematologic Neoplasms
MESH ID D019337

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.