Hemifacial spasm (Hemifacial Spasm)

Hemifacial spasm

Återkommande, kloniska sammandragningar av musklerna på ena sidan ansiktet. Tillståndet kan uppkomma till följd av tryckskada på den sjunde hjärnnerven, vid återhämtning efter Bells pares, eller i samband med andra tillstånd.

Förklaring på engelska

Recurrent clonic contraction of facial muscles, restricted to one side. It may occur as a manifestation of compressive lesions involving the seventh cranial nerve (FACIAL NERVE DISEASES), during recovery from BELL PALSY, or in association with other disorders. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1378)

Synonym, svenska: Halvsidig ansiktsspasm; Facialishemispasm; Hemifacial myokymi

Synonym, engelska: Spasm, Hemifacial; Hemifacial Spasms; Spasms, Hemifacial; Facial Spasm, Unilateral; Facial Spasms, Unilateral; Spasm, Unilateral Facial; Spasms, Unilateral Facial; Unilateral Facial Spasm; Unilateral Facial Spasms; Hemifacial Myokymia; Myokymia, Hemifacial

Svensk term Hemifacial spasm
Synonym på svenska Halvsidig ansiktsspasm; Facialishemispasm; Hemifacial myokymi
Synonym på engelska Spasm, Hemifacial; Hemifacial Spasms; Spasms, Hemifacial; Facial Spasm, Unilateral; Facial Spasms, Unilateral; Spasm, Unilateral Facial; Spasms, Unilateral Facial; Unilateral Facial Spasm; Unilateral Facial Spasms; Hemifacial Myokymia; Myokymia, Hemifacial
Engelsk term Hemifacial Spasm
MESH ID D019569

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.