Hemisfärektomi (Hemispherectomy)

Hemisfärektomi

Ett neurokirurgiskt ingrepp för att avlägsna eller avskilja det epileptogena området i hjärnbarken på ena hjärnhalvan. Metoden används vanligtvis på patienter med svårbehandlad, ensidig epilepsi till följd av missbildad hjärnbark eller hjärnskador. Beroende på omfattningen av det epileptogena området på hjärnhalvan, kan hjärnbarken avlägsnas helt eller delvis.

Förklaring på engelska

A neurosurgical procedure that removes or disconnects the epileptogenic CEREBRAL CORTEX of a hemisphere. Hemispherectomy is usually performed for patients with intractable unilateral EPILEPSY due to malformations of cortical development or brain lesions. Depending on the epileptogenic area in the hemisphere, cortical removal can be total or partial.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Total Hemispherectomy; Hemispherectomy, Total; Partial Hemispherectomy; Hemispherectomy, Partial; Functional Hemispherectomy; Hemispherectomy, Functional

Svensk term Hemisfärektomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Total Hemispherectomy; Hemispherectomy, Total; Partial Hemispherectomy; Hemispherectomy, Partial; Functional Hemispherectomy; Hemispherectomy, Functional
Engelsk term Hemispherectomy
MESH ID D038421

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.