Hemlock (Hemlock)

Hemlock

Högväxt, mycket giftig ört tillhörande släktet Conium, familjen Apiaceae. Växten är vanligtvis tvåårig. En annan mycket giftig växt i samma familj är sprängört (släktet Cicuta). Den växt som på svenska heter hemlock är ett nordamerikanskt barrträd (Tsuga canadensis).

Förklaring på engelska

Any of several poisonous plants, commonly called poison hemlock, of the CICUTA or CONIUM genus. The hemlock tree (TSUGA) is completely unrelated being a coniferous tree of the pine family.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hemlocks

Svensk term Hemlock
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hemlocks
Engelsk term Hemlock
MESH ID D018652

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.