Henipavirus (Henipavirus)

Henipavirus

Ett virussläkte inom underfamiljen Paramyxovirinae och familjen Paramyxoviridae. Det omfattar arter som infekterar och kan ge upphov till dödlig sjukdom hos ett flertal värdorganismer, inklusive människor.

Förklaring på engelska

A genus in the subfamily PARAMYXOVIRINAE, family PARAMYXOVIRIDAE. It contains species that infect and cause potentially fatal disease in a number of host species, including humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Henipaviruses

Svensk term Henipavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Henipaviruses
Engelsk term Henipavirus
MESH ID D045403

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.