Henipavirusinfektioner (Henipavirus Infections)

Henipavirusinfektioner

Infektioner orsakade av virus av släktet Henipavirus, familjen Paramyxoviridae.

Förklaring på engelska

Infections with viruses of the genus HENIPAVIRUS, family PARAMYXOVIRIDAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Henipavirus Infection; Infection, Henipavirus; Hendra Virus Infections; Hendra Virus Infection; Infection, Hendra Virus; Virus Infection, Hendra; Virus Infections, Hendra; Nipah Virus Infection; Infection, Nipah Virus; Virus Infection, Nipah; NiV Infection; Infection, NiV; NiV Infections; Nipah Virus Encephalitis; Encephalitis, Nipah Virus; Virus Encephalitis, Nipah

Svensk term Henipavirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Henipavirus Infection; Infection, Henipavirus; Hendra Virus Infections; Hendra Virus Infection; Infection, Hendra Virus; Virus Infection, Hendra; Virus Infections, Hendra; Nipah Virus Infection; Infection, Nipah Virus; Virus Infection, Nipah; NiV Infection; Infection, NiV; NiV Infections; Nipah Virus Encephalitis; Encephalitis, Nipah Virus; Virus Encephalitis, Nipah
Engelsk term Henipavirus Infections
MESH ID D045464

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.