Hepatit C-antigener (Hepatitis C Antigens)

Hepatit C-antigener

Antigena strukturer hos Hepacivirus-partikeln, inklusive ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen.

Förklaring på engelska

Antigens of the virions of HEPACIVIRUS, their surface, core, or other associated antigens.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hepatitis C Antigen; Hepatitis Non-A, Non-B Antigen; Hepatitis Non A, Non B Antigen

Svensk term Hepatit C-antigener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hepatitis C Antigen; Hepatitis Non-A, Non-B Antigen; Hepatitis Non A, Non B Antigen
Engelsk term Hepatitis C Antigens
MESH ID D018936

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.