Hepatitantigener (Hepatitis Antigens)

Hepatitantigener

Antigener från något hepatitvirus, inklusive ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigener.

Förklaring på engelska

Antigens from any of the hepatitis viruses including surface, core, and other associated antigens.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antigens, Hepatitis

Svensk term Hepatitantigener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antigens, Hepatitis
Engelsk term Hepatitis Antigens
MESH ID D018963

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.