Hepatopankreas (Hepatopancreas)

Hepatopankreas

En primitiv form av matsmältningskörtel hos marina artropoder (leddjur), innehållande celler som liknar leverceller och bukspottkörtelceller hos däggdjur.

Förklaring på engelska

A primitive form of digestive gland found in marine ARTHROPODS, that contains cells similar to those found in the mammalian liver (HEPATOCYTES), and the PANCREAS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Hepatopankreas
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Hepatopancreas
MESH ID D043143

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.