Herbasprillum (Herbaspirillum)

Herbasprillum

Ett släkte gramnegativa bakterier inom familjen Oxalobacteraceae, bestående av skruv- eller spiralformade celler. De är kemoorganotropa kvävefixerare som lever fritt i marken eller med rötterna till växter av familjen Graminae/Poaceae (gräs).

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative bacteria in the family OXALOBACTERACEAE, which comprises vibrioid or sometimes helical cells. They are chemoorganotrophic nitrogen fixers and are found free-living in the soil or in association with the roots of members of the GRAMINEAE. (From Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 9th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Herbasprillum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Herbaspirillum
MESH ID D042803

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.