Hereditär sfärocytos (Hereditary Spherocytosis)

Hereditär sfärocytos

En grupp familjära medfödda hemolytiska anemier som kännetecknas av många onormalt formade röda blodkroppar som i allmänhet är sfäroidala. röda blodkroppar har ökat osmotisk skörhet och är onormalt permeabla för natriumjoner.

Förklaring på engelska

A group of familial congenital hemolytic anemias characterized by numerous abnormally shaped erythrocytes which are generally spheroidal. The erythrocytes have increased osmotic fragility and are abnormally permeable to sodium ions.

Synonym, svenska: Ärftlig sfärocytos

Synonym, engelska: Hereditary Spherocytoses; Spherocytoses, Hereditary

Svensk term Hereditär sfärocytos
Synonym på svenska Ärftlig sfärocytos
Synonym på engelska Hereditary Spherocytoses; Spherocytoses, Hereditary
Engelsk term Hereditary Spherocytosis
MESH ID D013103

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.