Herpetisk stomatit (Herpetic Stomatitis)

Herpetisk stomatit

Stomatit orsakad av herpesvirus hominis. Det förekommer vanligtvis som akut herpetisk stomatit (eller gingivostomatit), en oral manifestation av primär herpes simplex som ses främst hos barn och ungdomar.

Förklaring på engelska

Stomatitis caused by Herpesvirus hominis. It usually occurs as acute herpetic stomatitis (or gingivostomatitis), an oral manifestation of primary herpes simplex seen primarily in children and adolescents.

Synonym, svenska: Oral herpes simplex; Stomatogingivitis herpetica; Oral herpes simplex-infektion; Herpetisk gingivostomatit; Munherpes

Synonym, engelska: Herpetic Stomatitides; Herpetic Stomatitis; Stomatitides, Herpetic; Herpes Simplex, Oral; Oral Herpes Simplex; Simplex, Oral Herpes; Gingivostomatitis, Herpetic; Gingivostomatitides, Herpetic; Herpetic Gingivostomatitides; Herpetic Gingivostomatitis

Svensk term Herpetisk stomatit
Synonym på svenska Oral herpes simplex; Stomatogingivitis herpetica; Oral herpes simplex-infektion; Herpetisk gingivostomatit; Munherpes
Synonym på engelska Herpetic Stomatitides; Herpetic Stomatitis; Stomatitides, Herpetic; Herpes Simplex, Oral; Oral Herpes Simplex; Simplex, Oral Herpes; Gingivostomatitis, Herpetic; Gingivostomatitides, Herpetic; Herpetic Gingivostomatitides; Herpetic Gingivostomatitis
Engelsk term Herpetic Stomatitis
MESH ID D013283

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.