Heta källor (Hot Springs)

Heta källor

Vattenflöden, uppvärmda genom geotermisk påverkan. Varma källor i dagen har använts för balneoterapi.

Förklaring på engelska

Habitat of hot water naturally heated by underlying geologic processes. Surface hot springs have been used for BALNEOLOGY. Underwater hot springs are called HYDROTHERMAL VENTS.

Synonym, svenska: Varma källor; Geotermiska källor

Synonym, engelska: Hot Spring; Spring, Hot; Springs, Hot; Warm Springs; Spring, Warm; Springs, Warm; Warm Spring; Geothermal Springs; Geothermal Spring; Spring, Geothermal; Springs, Geothermal

Svensk term Heta källor
Synonym på svenska Varma källor; Geotermiska källor
Synonym på engelska Hot Spring; Spring, Hot; Springs, Hot; Warm Springs; Spring, Warm; Springs, Warm; Warm Spring; Geothermal Springs; Geothermal Spring; Spring, Geothermal; Springs, Geothermal
Engelsk term Hot Springs
MESH ID D045482

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.