Heterocykliska steroider (Heterocyclic Steroids)

Heterocykliska steroider

Steroida föreningar i vilka en eller flera kolatomer i steroidringsystemet har ersatts med icke-kolatomer.

Förklaring på engelska

Steroidal compounds in which one or more carbon atoms in the steroid ring system have been substituted with non-carbon atoms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Heterocyclic Steroids

Svensk term Heterocykliska steroider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Heterocyclic Steroids
Engelsk term Heterocyclic Steroids
MESH ID D013260

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.