Heterogent nukleärt rna (Heterogeneous nuclear rna)

Heterogent nukleärt rna

Nukleärt nonribosomalt RNA större än cirka 1000 nukleotider, vars massa snabbt syntetiseras och bryts ned i cellkärna. Vissa heterogena nukleära RNA kan vara en föregångare till mRNA. Emellertid hybridiserar den stora delen av totalt hNRNA med kärn-DNA snarare än med mRNA.

Förklaring på engelska

Nuclear nonribosomal RNA larger than about 1000 nucleotides, the mass of which is rapidly synthesized and degraded within the cell nucleus. Some heterogeneous nuclear RNA may be a precursor to mRNA. However, the great bulk of total hnRNA hybridizes with nuclear DNA rather than with mRNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: hnRNA; Heterogeneous Nuclear RNA; Nuclear RNA, Heterogeneous

Svensk term Heterogent nukleärt rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska hnRNA; Heterogeneous Nuclear RNA; Nuclear RNA, Heterogeneous
Engelsk term Heterogeneous nuclear rna
MESH ID D012332

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.