Hexametonium (Hexamethonium)

Hexametonium

En kolinerg nikotinreceptorantagonist som ibland kallas ganglieblockerarprototypen. Den tas med svårighet upp i mag-tarmkanalen och passerar inte blod-hjärnbarriären. Ämnet har använts för en rad terapeutiska ändamål, bl a behandling av högt blodtryck, men har, liksom andra ganglieblockerare, ersatts av mer specifika läkemedel. Inom forskningen har det dock utbredd användning.

Förklaring på engelska

A nicotinic cholinergic antagonist often referred to as the prototypical ganglionic blocker. It is poorly absorbed from the gastrointestinal tract and does not cross the blood-brain barrier. It has been used for a variety of therapeutic purposes including hypertension but, like the other ganglionic blockers, it has been replaced by more specific drugs for most purposes, although it is widely used a research tool.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hexonium; Hexamethonium Dihydroxide; Dihydroxide, Hexamethonium; Hexamethonium Diiodide; Diiodide, Hexamethonium; Hexamethonium Dimethylsulfate; Dimethylsulfate, Hexamethonium; Hexamethonium Diperchlorate; Diperchlorate, Hexamethonium; Hexamethonium Iodide; Iodide, Hexamethonium; Hexamethonium Dibromide Dihydrate; Dibromide Dihydrate, Hexamethonium; Dihydrate, Hexamethonium Dibromide; Depressin; Hexamethonium Bitartrate; Bitartrate, Hexamethonium; Hexamethonium Bromide; Bromide, Hexamethonium; Hexamethonium Chloride; Chloride, Hexamethonium; Hexamethonium Dibromide; Dibromide, Hexamethonium; Hexamethonium Dichloride Dihydrate; Dichloride Dihydrate, Hexamethonium; Dihydrate, Hexamethonium Dichloride; Hexamethonium Monotartrate; Monotartrate, Hexamethonium

Svensk term Hexametonium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hexonium; Hexamethonium Dihydroxide; Dihydroxide, Hexamethonium; Hexamethonium Diiodide; Diiodide, Hexamethonium; Hexamethonium Dimethylsulfate; Dimethylsulfate, Hexamethonium; Hexamethonium Diperchlorate; Diperchlorate, Hexamethonium; Hexamethonium Iodide; Iodide, Hexamethonium; Hexamethonium Dibromide Dihydrate; Dibromide Dihydrate, Hexamethonium; Dihydrate, Hexamethonium Dibromide; Depressin; Hexamethonium Bitartrate; Bitartrate, Hexamethonium; Hexamethonium Bromide; Bromide, Hexamethonium; Hexamethonium Chloride; Chloride, Hexamethonium; Hexamethonium Dibromide; Dibromide, Hexamethonium; Hexamethonium Dichloride Dihydrate; Dichloride Dihydrate, Hexamethonium; Dihydrate, Hexamethonium Dichloride; Hexamethonium Monotartrate; Monotartrate, Hexamethonium
Engelsk term Hexamethonium
MESH ID D018738

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.