Hinduism (Hinduism)

Hinduism

En av de stora världsreligionerna, bestående av ett komplex av sociala, kulturella och religiösa trossatser och sedvänjor, och i stort begränsad till Indien. Hinduismen har ingen enskild grundare och ingen enskild, central skrift. Ett viktigt inslag är tron på själens oförgänglighet och återfödelse.

Förklaring på engelska

A complex body of social, cultural, and religious beliefs and practices evolved in and largely confined to the Indian subcontinent and marked by a caste system, an outlook tending to view all forms and theories as aspects of one eternal being and truth, and the practice of the way of works, the way of knowledge, or the way of devotion as a means of release from the round of rebirths. (From Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hindu Ethics; Ethics, Hindu

Svensk term Hinduism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hindu Ethics; Ethics, Hindu
Engelsk term Hinduism
MESH ID D018596

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.