Hippocampus mossfibrer (Hippocampal mossy fibers)

Hippocampus mossfibrer

Axoner till vissa celler i den tandade vindlingen (gyrus dentatus). De skjuter ut till vindlingens polymorfa skikt och till de närmaste dendriterna på hippocampus pyramidceller. Dessa mossfibrer får inte förväxlas med de mossfibrer som utgör afferenter i lillhjärnan.

Förklaring på engelska

Axons of certain cells in the DENTATE GYRUS. They project to the polymorphic layer of the dentate gyrus and to the proximal dendrites of PYRAMIDAL CELLS of the HIPPOCAMPUS. These mossy fibers should not be confused with mossy fibers that are cerebellar afferents (see NERVE FIBERS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hippocampal Mossy Fibers; Hippocampal Mossy Fiber; Mossy Fiber, Hippocampal

Svensk term Hippocampus mossfibrer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hippocampal Mossy Fibers; Hippocampal Mossy Fiber; Mossy Fiber, Hippocampal
Engelsk term Hippocampal mossy fibers
MESH ID D019599

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.