Histamin H1-blockerare, icke-sederande (Histamine H1 Antagonists, Non-Sedating)

Histamin H1-blockerare, icke-sederande

En klass av icke-sederande läkemedel som binder till, men inte aktiverar histaminreceptorer, varvid verkan av histamin eller histaminstimulerare blockeras. Dessa antihistaminer utgör en heterogen grupp av föreningar med varierande kemiska strukturer, biverkningar, fördelning i kroppen och metabolism. Jämfört med första generationens antihistaminer har dessa icke-sederande större receptorspecificitet, lägre förmåga till penetration av blod-hjärnbarriären, och ger mindre risk för trötthet och nedsatt psykomotorisk aktivitet.

Förklaring på engelska

A class of non-sedating drugs that bind to but do not activate histamine receptors (DRUG INVERSE AGONISM), thereby blocking the actions of histamine or histamine agonists. These antihistamines represent a heterogenous group of compounds with differing chemical structures, adverse effects, distribution, and metabolism. Compared to the early (first generation) antihistamines, these non-sedating antihistamines have greater receptor specificity, lower penetration of BLOOD-BRAIN BARRIER, and are less likely to cause drowsiness or psychomotor impairment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Histamine H1 Antagonists, Non Sedating; Second Generation Antihistamine; Antihistamine, Second Generation; Generation Antihistamine, Second; Second Generation Antihistamines; Antihistamines, Second Generation; Second Generation H1 Antagonists; Second Generation H1 Antagonist; H1 Antihistamines, Non-Sedating; H1 Antihistamines, Non Sedating; Non-Sedating H1 Antihistamines; Third Generation H1 Antagonists; Third Generation H1 Antagonist

Svensk term Histamin H1-blockerare, icke-sederande
Synonym på svenska
Synonym på engelska Histamine H1 Antagonists, Non Sedating; Second Generation Antihistamine; Antihistamine, Second Generation; Generation Antihistamine, Second; Second Generation Antihistamines; Antihistamines, Second Generation; Second Generation H1 Antagonists; Second Generation H1 Antagonist; H1 Antihistamines, Non-Sedating; H1 Antihistamines, Non Sedating; Non-Sedating H1 Antihistamines; Third Generation H1 Antagonists; Third Generation H1 Antagonist
Engelsk term Histamine H1 Antagonists, Non-Sedating
MESH ID D039563

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.