Histaminmedel (Histamine Agents)

Histaminmedel

Läkemedel med verkan på histaminerga system. Hit hör medel som verkar mot histaminreceptorer, påverkar histaminets livscykel eller histaminerga cellers tillstånd.

Förklaring på engelska

Drugs used for their actions on histaminergic systems. Included are drugs that act at histamine receptors, affect the life cycle of histamine, or affect the state of histaminergic cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Histamine; Histaminergic Agents; Agents, Histaminergic; Histaminergic Drugs; Drugs, Histaminergic; Histamine Drugs; Drugs, Histamine; Histamine Effect; Effect, Histamine; Histaminergic Effect; Effect, Histaminergic; Histaminergic Effects; Effects, Histaminergic; Histamine Effects; Effects, Histamine

Svensk term Histaminmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Histamine; Histaminergic Agents; Agents, Histaminergic; Histaminergic Drugs; Drugs, Histaminergic; Histamine Drugs; Drugs, Histamine; Histamine Effect; Effect, Histamine; Histaminergic Effect; Effect, Histaminergic; Histaminergic Effects; Effects, Histaminergic; Histamine Effects; Effects, Histamine
Engelsk term Histamine Agents
MESH ID D018494

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.