Histaminreceptorer (Histamine Receptors)

Histaminreceptorer

Cellyteproteiner som binder histamin och sätter igång intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. Histaminreceptorer har stor utbredning i det centrala nervsystemet och i perifera vävnader. Tre typer har kunnat påvisas och fått beteckningarna H1, H2 och H3. De skiljer sig åt i fråga om farmakologi, fördelning och verkningssätt.

Förklaring på engelska

Cell-surface proteins that bind histamine and trigger intracellular changes influencing the behavior of cells. Histamine receptors are widespread in the central nervous system and in peripheral tissues. Three types have been recognized and designated H1, H2, and H3. They differ in pharmacology, distribution, and mode of action.

Synonym, svenska: Receptor, histamin

Synonym, engelska: Histamine Receptor; Receptor, Histamine; Histamine Receptors; Histamine Binding Sites; Binding Sites, Histamine; Sites, Histamine Binding

Svensk term Histaminreceptorer
Synonym på svenska Receptor, histamin
Synonym på engelska Histamine Receptor; Receptor, Histamine; Histamine Receptors; Histamine Binding Sites; Binding Sites, Histamine; Sites, Histamine Binding
Engelsk term Histamine Receptors
MESH ID D011968

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.