Histonkod (Histone Code)

Histonkod

De specifika mönstren för proteinmodifikation hos histoner efter translation, t ex histonacetylering, metylering, fosforylering och ubikvitinering på specifika aminosyrarester, som ingår i sammansättning, upprätthållande och modifiering av olika kromatinstrukturfaser, såsom eukromatin och heterokromatin.

Förklaring på engelska

The specific patterns of changes made to HISTONES, that are involved in assembly, maintenance, and alteration of chromatin structural states (such as EUCHROMATIN and HETEROCHROMATIN). The changes are made by various histone modification processes that include ACETYLATION; METHYLATION; PHOSPHORYLATION; and UBIQUITINATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Code, Histone; Histone Modifications; Modifications, Histone; Histone Marks; Histone Mark; Mark, Histone; Marks, Histone

Svensk term Histonkod
Synonym på svenska
Synonym på engelska Code, Histone; Histone Modifications; Modifications, Histone; Histone Marks; Histone Mark; Mark, Histone; Marks, Histone
Engelsk term Histone Code
MESH ID D042421

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.