Hiv-associerat lipodystrofisyndrom (HIV-Associated Lipodystrophy Syndrome)

Hiv-associerat lipodystrofisyndrom

Ämnesomsättningsdefekt som medför bristande fettfördelning hos HIV-patienter. Tillståndet tycks ha flera orsaker och innehåller en kombination av infektionsbetingade förändringar i ämnesomsättningen, direkt verkan av antiretroviral terapi och för den enskilde patienten specifika faktorer.

Förklaring på engelska

Defective metabolism leading to fat maldistribution in patients infected with HIV. The etiology appears to be multifactorial and probably involves some combination of infection-induced alterations in metabolism, direct effects of antiretroviral therapy, and patient-related factors.

Synonym, svenska: Lipodystrofisyndrom

Synonym, engelska: HIV Associated Lipodystrophy Syndrome; Lipodystrophy Syndrome, HIV-Associated; HIV Lipodystrophy Syndrome; Lipodystrophy Syndrome, HIV; HIV-Associated Lipodystrophy; HIV Associated Lipodystrophy; Lipodystrophy, HIV-Associated

Svensk term Hiv-associerat lipodystrofisyndrom
Synonym på svenska Lipodystrofisyndrom
Synonym på engelska HIV Associated Lipodystrophy Syndrome; Lipodystrophy Syndrome, HIV-Associated; HIV Lipodystrophy Syndrome; Lipodystrophy Syndrome, HIV; HIV-Associated Lipodystrophy; HIV Associated Lipodystrophy; Lipodystrophy, HIV-Associated
Engelsk term HIV-Associated Lipodystrophy Syndrome
MESH ID D039682

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.