HIV-avtacklingssyndrom (HIV Wasting Syndrome)

HIV-avtacklingssyndrom

Ofrivillig viktminskning, på mer än 10% av kroppsvikten, i förening med återkommande eller ständig feber och kronisk diarré eller utmattning under mer än 30 dagar, utan annan fastställd orsak än HIV-infektion. Ett konstant drag är allmän muskelförtvining med spridd muskelfibernedbrytning. Ett flertal etiologier, olika från patient till patient, bidrar till syndromet.

Förklaring på engelska

Involuntary weight loss of greater than 10 percent associated with intermittent or constant fever and chronic diarrhea or fatigue for more than 30 days in the absence of a defined cause other than HIV infection. A constant feature is major muscle wasting with scattered myofiber degeneration. A variety of etiologies, which vary among patients, contributes to this syndrome. (From Harrison’s Principles of Internal Medicine, 13th ed, p1611).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: HIV Wasting Disease; Slim Disease; Wasting Syndrome, HIV; AIDS Wasting Syndrome; Wasting Syndrome, AIDS; Wasting Disease, HIV

Svensk term HIV-avtacklingssyndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska HIV Wasting Disease; Slim Disease; Wasting Syndrome, HIV; AIDS Wasting Syndrome; Wasting Syndrome, AIDS; Wasting Disease, HIV
Engelsk term HIV Wasting Syndrome
MESH ID D019247

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.