HIV-enteropati (HIV Enteropathy)

HIV-enteropati

Ett syndrom, kännetecknat av kronisk, ständig diarré (som varat mer än en månad) utan påvisbar infektionsorsak hos en HIV-positiv person. Tarmsjukdomen antas bero på direkta eller indirekta effekter av HIV på tarmslemhinnan. HIV-enteropati är en uteslutningsdiagnos som kan ställas först sedan andra diarrésjukdomar kunnat avfärdas.

Förklaring på engelska

A syndrome characterized by chronic, well-established DIARRHEA (greater than one month in duration) without an identified infectious cause after thorough evaluation, in an HIV-positive individual. It is thought to be due to direct or indirect effects of HIV on the enteric mucosa. HIV enteropathy is a diagnosis of exclusion and can be made only after other forms of diarrheal illness have been ruled out. (Harrison’s Principles of Internal Medicine, 13th ed, pp1607-8; Haubrich et al., Bockus Gastroenterology, 5th ed, p1155)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enteropathies, HIV; HIV Enteropathies; AIDS-Associated Enteropathy; AIDS Associated Enteropathy; AIDS-Associated Enteropathies; Enteropathies, AIDS-Associated; AIDS Enteropathy; AIDS Enteropathies; Enteropathies, AIDS; Enteropathy, AIDS; Idiopathic AIDS Enteropathy; AIDS Enteropathies, Idiopathic; AIDS Enteropathy, Idiopathic; Enteropathies, Idiopathic AIDS; Enteropathy, Idiopathic AIDS; Idiopathic AIDS Enteropathies; HIV-Associated Enteropathy; HIV Associated Enteropathy; Enteropathy, HIV; Enteropathy, AIDS-Associated; Enteropathy, AIDS Associated; Enteropathy, HIV-Associated; Enteropathies, HIV-Associated; Enteropathy, HIV Associated; HIV-Associated Enteropathies

Svensk term HIV-enteropati
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enteropathies, HIV; HIV Enteropathies; AIDS-Associated Enteropathy; AIDS Associated Enteropathy; AIDS-Associated Enteropathies; Enteropathies, AIDS-Associated; AIDS Enteropathy; AIDS Enteropathies; Enteropathies, AIDS; Enteropathy, AIDS; Idiopathic AIDS Enteropathy; AIDS Enteropathies, Idiopathic; AIDS Enteropathy, Idiopathic; Enteropathies, Idiopathic AIDS; Enteropathy, Idiopathic AIDS; Idiopathic AIDS Enteropathies; HIV-Associated Enteropathy; HIV Associated Enteropathy; Enteropathy, HIV; Enteropathy, AIDS-Associated; Enteropathy, AIDS Associated; Enteropathy, HIV-Associated; Enteropathies, HIV-Associated; Enteropathy, HIV Associated; HIV-Associated Enteropathies
Engelsk term HIV Enteropathy
MESH ID D019053

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.