HIV-höljeprotein gp160 (HIV Envelope Protein gp160)

HIV-höljeprotein gp160

Ett höljeprotein hos HIV som kodas av virusets env-gen. Proteinet har molekylvikten 160 kD och innehåller ett antal glykosyleringsställen. Gp160 är prekursor för såväl höljeprotein gp120 som höljeprotein gp41.

Förklaring på engelska

An envelope protein of the human immunodeficiency virus that is encoded by the HIV env gene. It has a molecular weight of 160,000 kDa and contains numerous glycosylation sites. It serves as a precursor for both the HIV ENVELOPE PROTEIN GP120 and the HIV ENVELOPE PROTEIN GP41.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Envelope Glycoprotein gp160, HIV; HTLV-III gp160; HTLV III gp160; gp160, HTLV-III; gp160(HIV); HIV Envelope Glycoprotein gp160; env Protein gp160, HIV; gp160 Envelope Glycoprotein, HIV

Svensk term HIV-höljeprotein gp160
Synonym på svenska
Synonym på engelska Envelope Glycoprotein gp160, HIV; HTLV-III gp160; HTLV III gp160; gp160, HTLV-III; gp160(HIV); HIV Envelope Glycoprotein gp160; env Protein gp160, HIV; gp160 Envelope Glycoprotein, HIV
Engelsk term HIV Envelope Protein gp160
MESH ID D019302

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.