HIV-integras (HIV Integrase)

HIV-integras

Ett HIV-enzym som behövs för att integrera virus-DNA i värdcellens kärn-DNA. HIV-integras är ett DNA-nukleotidyltransferas som kodas av virusets pol-gen. EC 2.7.7.7.

Förklaring på engelska

Enzyme of the HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS that is required to integrate viral DNA into cellular DNA in the nucleus of a host cell. HIV integrase is a DNA nucleotidyltransferase encoded by the pol gene.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Integrase, HIV; p31 pol Gene Product, Human Immunodeficiency Virus; p31 Integrase Protein, Human Immunodeficiency Virus; p31 pol Gene Product, HIV; HIV Integration Protein; Integration Protein, HIV; p31 Integrase Protein, HIV

Svensk term HIV-integras
Synonym på svenska
Synonym på engelska Integrase, HIV; p31 pol Gene Product, Human Immunodeficiency Virus; p31 Integrase Protein, Human Immunodeficiency Virus; p31 pol Gene Product, HIV; HIV Integration Protein; Integration Protein, HIV; p31 Integrase Protein, HIV
Engelsk term HIV Integrase
MESH ID D019427

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.