HIV-integrashämmare (HIV Integrase Inhibitors)

HIV-integrashämmare

Ämnen som blockerar HIV-integras, ett enzym som krävs för integrering av virus-DNA i cellulärt DNA.

Förklaring på engelska

Inhibitors of HIV INTEGRASE, an enzyme required for integration of viral DNA into cellular DNA.

Synonym, svenska: HIV-integrasinhibitorer

Synonym, engelska: Integrase Inhibitors, HIV; Inhibitors, HIV Integrase

Svensk term HIV-integrashämmare
Synonym på svenska HIV-integrasinhibitorer
Synonym på engelska Integrase Inhibitors, HIV; Inhibitors, HIV Integrase
Engelsk term HIV Integrase Inhibitors
MESH ID D019428

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.