Hjälpmedel (Self-Help Devices)

Hjälpmedel

Icke kroppsanslutna anordningar eller apparater, avsedda att vara till rörelsehjälp för personer med muskuloskelettala eller neuromuskulära funktionsnedsättningar.

Förklaring på engelska

Devices, not affixed to the body, designed to help persons having musculoskeletal or neuromuscular disabilities to perform activities involving movement.

Synonym, svenska: Assisterande hjälpmedel

Synonym, engelska: Device, Self-Help; Devices, Self-Help; Self Help Devices; Self-Help Device; Assistive Technology; Assistive Technologies; Technologies, Assistive; Technology, Assistive; Assistive Devices; Assistive Device; Device, Assistive; Devices, Assistive

Svensk term Hjälpmedel
Synonym på svenska Assisterande hjälpmedel
Synonym på engelska Device, Self-Help; Devices, Self-Help; Self Help Devices; Self-Help Device; Assistive Technology; Assistive Technologies; Technologies, Assistive; Technology, Assistive; Assistive Devices; Assistive Device; Device, Assistive; Devices, Assistive
Engelsk term Self-Help Devices
MESH ID D012656

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.