Hjärtblad (Cotyledon)

Hjärtblad

Det första bladet eller de första bladen hos en fröväxt, närvarande redan i fröembryot. Antalet hjärtblad utgör en viktig grund för klassificering av växter. De lagrar näring, nödvändig för fröet att gro. Hos en del växter utgör de plantans första fotosyntesblad, hos andra förblir de under jordytan. Syn. kotyledon.

Förklaring på engelska

A part of the embryo in a seed plant. The number of cotyledons is an important feature in classifying plants. In seeds without an endosperm, they store food which is used in germination. In some plants, they emerge above the soil surface and become the first photosynthetic leaves. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska: Kotyledon; Koleoptil

Synonym, engelska: Seed Leaf; Leaf, Seed; Seed Leaves; Leave, Seed; Leaves, Seed; Seed Leave; Cotyledons; Coleoptile; Coleoptiles

Svensk term Hjärtblad
Synonym på svenska Kotyledon; Koleoptil
Synonym på engelska Seed Leaf; Leaf, Seed; Seed Leaves; Leave, Seed; Leaves, Seed; Seed Leave; Cotyledons; Coleoptile; Coleoptiles
Engelsk term Cotyledon
MESH ID D018548

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.