Hjärtkammardysfunktion (Ventricular Dysfunction)

Hjärtkammardysfunktion

Ett tillstånd kännetecknat av nedsatt funktion hos hjärtkamrarna.

Förklaring på engelska

A condition in which HEART VENTRICLES exhibit impaired function.

Synonym, svenska: Ventrikeldysfunktion

Synonym, engelska: Dysfunction, Ventricular; Dysfunctions, Ventricular; Ventricular Dysfunctions

Svensk term Hjärtkammardysfunktion
Synonym på svenska Ventrikeldysfunktion
Synonym på engelska Dysfunction, Ventricular; Dysfunctions, Ventricular; Ventricular Dysfunctions
Engelsk term Ventricular Dysfunction
MESH ID D018754

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.