Hjässa-kokkyxlängd (Crown-Rump Length)

Hjässa-kokkyxlängd

Mätning i livmodern av fostrets längd från hjässa till svanskota. Längden anses vara ett säkrare mått på fostrets ålder än vikten. Medellängden mellan hjässan och kokkyx är vid födseln 36 cm.

Förklaring på engelska

In utero measurement corresponding to the sitting height (crown to rump) of the fetus. Length is considered a more accurate criterion of the age of the fetus than is the weight. The average crown-rump length of the fetus at term is 36 cm. (From Williams Obstetrics, 18th ed, p91)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Crown Rump Length; Crown-Rump Lengths; Length, Crown-Rump; Lengths, Crown-Rump

Svensk term Hjässa-kokkyxlängd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Crown Rump Length; Crown-Rump Lengths; Length, Crown-Rump; Lengths, Crown-Rump
Engelsk term Crown-Rump Length
MESH ID D018568

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.