Högenergisk strålbehandling (High-Energy Radiotherapy)

Högenergisk strålbehandling

Strålbehandling med hög energi (megavolt eller högre) joniserande strålning. Typer av strålning inkluderar gammastrålar, producerad av en radioisotop inom en teleterapienhet; röntgenstrålning, elektroner, protoner, alfapartiklar (heliumjoner) och tunga laddade joner, producerade genom partikelacceleration; och neutroner och pi-mesoner (pioner), producerade som sekundära partiklar efter bombardemang av ett mål med en primär partikel.

Förklaring på engelska

Radiotherapy using high-energy (megavolt or higher) ionizing radiation. Types of radiation include gamma rays, produced by a radioisotope within a teletherapy unit; x-rays, electrons, protons, alpha particles (helium ions) and heavy charged ions, produced by particle acceleration; and neutrons and pi-mesons (pions), produced as secondary particles following bombardment of a target with a primary particle.

Synonym, svenska: Högenergisk radioterapi; Megavolt radioterapi; Megavolt strålbehandling

Synonym, engelska: Radiotherapy, High Energy; High-Energy Radiotherapy; High Energy Radiotherapy; Radiotherapy, Megavolt; Megavolt Radiotherapy

Svensk term Högenergisk strålbehandling
Synonym på svenska Högenergisk radioterapi; Megavolt radioterapi; Megavolt strålbehandling
Synonym på engelska Radiotherapy, High Energy; High-Energy Radiotherapy; High Energy Radiotherapy; Radiotherapy, Megavolt; Megavolt Radiotherapy
Engelsk term High-Energy Radiotherapy
MESH ID D011882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.