Högenergistötvågor (High-Energy Shock Waves)

Högenergistötvågor

Tryckvågor med stor amplitud som utmärker sig genom kraftiga variationer i densitet, tryck och partikelhastighet.

Förklaring på engelska

High-amplitude compression waves, across which density, pressure, and particle velocity change drastically. The mechanical force from these shock waves can be used for mechanically disrupting tissues and deposits.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: HESW; High Energy Shock Waves; Shock Waves, High-Energy; High-Energy Shock Wave; Shock Wave, High-Energy; Shock Waves, High Energy; Wave, High-Energy Shock; Waves, High-Energy Shock; Shock Waves, Ultrasonic; Shock Wave, Ultrasonic; Ultrasonic Shock Wave; Ultrasonic Shock Waves; Wave, Ultrasonic Shock; Waves, Ultrasonic Shock; Shockwaves, Ultrasonic; Shockwave, Ultrasonic; Ultrasonic Shockwave; Ultrasonic Shockwaves

Svensk term Högenergistötvågor
Synonym på svenska
Synonym på engelska HESW; High Energy Shock Waves; Shock Waves, High-Energy; High-Energy Shock Wave; Shock Wave, High-Energy; Shock Waves, High Energy; Wave, High-Energy Shock; Waves, High-Energy Shock; Shock Waves, Ultrasonic; Shock Wave, Ultrasonic; Ultrasonic Shock Wave; Ultrasonic Shock Waves; Wave, Ultrasonic Shock; Waves, Ultrasonic Shock; Shockwaves, Ultrasonic; Shockwave, Ultrasonic; Ultrasonic Shockwave; Ultrasonic Shockwaves
Engelsk term High-Energy Shock Waves
MESH ID D019220

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.