Höger hjärt-bypass (Right heart bypass)

Höger hjärt-bypass

Avledning av blodflödet från höger förmaks ingång direkt till lungartärerna, varvid höger förmak och höger kammare förbigås. Detta är en permanent operativ åtgärd som ofta vidtas för att kringgå höger förmak eller höger kammare med medfödda missbildningar.

Förklaring på engelska

Diversion of the flow of blood from the entrance to the right atrium directly to the pulmonary arteries, avoiding the right atrium and right ventricle (Dorland, 28th ed). This a permanent procedure often performed to bypass a congenitally deformed right atrium or right ventricle.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cavopulmonary Anastomosis; Shunt, Cavopulmonary; Right Heart Bypass; Cavopulmonary Shunt; Cavopulmonary Shunts; Shunts, Cavopulmonary; Anastomosis, Cavopulmonary; Anastomoses, Cavopulmonary; Cavopulmonary Anastomoses; Bypass, Right Heart; Bypasses, Right Heart; Heart Bypasses, Right; Right Heart Bypasses

Svensk term Höger hjärt-bypass
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cavopulmonary Anastomosis; Shunt, Cavopulmonary; Right Heart Bypass; Cavopulmonary Shunt; Cavopulmonary Shunts; Shunts, Cavopulmonary; Anastomosis, Cavopulmonary; Anastomoses, Cavopulmonary; Cavopulmonary Anastomoses; Bypass, Right Heart; Bypasses, Right Heart; Heart Bypasses, Right; Right Heart Bypasses
Engelsk term Right heart bypass
MESH ID D018610

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.