Högerkammardysfunktion (Right ventricular dysfunction)

Högerkammardysfunktion

Ett tillstånd där hjärtets högra kammare var funktionellt försämrad. Detta tillstånd leder vanligtvis till hjärtsvikt eller hjärtinfarkt och andra kardiovaskulära komplikationer. Diagnos görs genom att mäta den minskade utstötningsfraktionen och en deprimerad nivå av rörlighet i höger ventrikulär vägg.

Förklaring på engelska

A condition in which the RIGHT VENTRICLE of the heart was functionally impaired. This condition usually leads to HEART FAILURE or MYOCARDIAL INFARCTION, and other cardiovascular complications. Diagnosis is made by measuring the diminished ejection fraction and a depressed level of motility of the right ventricular wall.

Synonym, svenska: Ventrikeldysfunktion, höger

Synonym, engelska: Right Ventricular Dysfunction; Dysfunction, Right Ventricular; Dysfunctions, Right Ventricular; Right Ventricular Dysfunctions; Ventricular Dysfunctions, Right

Svensk term Högerkammardysfunktion
Synonym på svenska Ventrikeldysfunktion, höger
Synonym på engelska Right Ventricular Dysfunction; Dysfunction, Right Ventricular; Dysfunctions, Right Ventricular; Right Ventricular Dysfunctions; Ventricular Dysfunctions, Right
Engelsk term Right ventricular dysfunction
MESH ID D018497

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.