Högkostnadsteknologi (High-Cost Technology)

Högkostnadsteknologi

Avancerad teknologi som är kostsam, kräver högkvalificerad personal, och är unik i sin speciella applikation. Inkluderar innovativa, specialiserade medicinska/kirurgiska ingrepp samt avancerad diagnostisk och terapeutisk utrustning.

Förklaring på engelska

Advanced technology that is costly, requires highly skilled personnel, and is unique in its particular application. Includes innovative, specialized medical/surgical procedures as well as advanced diagnostic and therapeutic equipment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Technology, High Cost; High-Cost Technology; High Cost Technology

Svensk term Högkostnadsteknologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Technology, High Cost; High-Cost Technology; High Cost Technology
Engelsk term High-Cost Technology
MESH ID D013675

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.