Högriskgraviditet (High-Risk Pregnancy)

Högriskgraviditet

Graviditet där modern och/eller FOSTRET löper större risk än normalt för sjuklighet eller dödlighet. Orsaker inkluderar otillräcklig PRENATAL VÅRD, tidigare obstetrisk historia (ABORT, SPONTAN), befintlig modersjukdom, graviditetsinducerad sjukdom (GESTATIONELL HYPERTENSION) och MULTIPEL graviditet, samt avancerad moderns ålder över 35.

Förklaring på engelska

Pregnancy in which the mother and/or FETUS are at greater than normal risk of MORBIDITY or MORTALITY. Causes include inadequate PRENATAL CARE, previous obstetrical history (ABORTION, SPONTANEOUS), pre-existing maternal disease, pregnancy-induced disease (GESTATIONAL HYPERTENSION), and MULTIPLE PREGNANCY, as well as advanced maternal age above 35.

Synonym, svenska: Graviditet, högrisk

Synonym, engelska: Pregnancy, High Risk; High-Risk Pregnancy; High Risk Pregnancy; High-Risk Pregnancies; Pregnancies, High-Risk

Svensk term Högriskgraviditet
Synonym på svenska Graviditet, högrisk
Synonym på engelska Pregnancy, High Risk; High-Risk Pregnancy; High Risk Pregnancy; High-Risk Pregnancies; Pregnancies, High-Risk
Engelsk term High-Risk Pregnancy
MESH ID D018566

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.