Holistisk omvårdnad (Holistic Nursing)

Holistisk omvårdnad

En omvårdnadsfilosofi som är inriktad på helhetsvård, omfattande patienters fysiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och andliga behov, deras syn på den egna sjukdomen, och sjukdomars påverkan på deras förmåga att tillgodose egenvårdsbehov.

Förklaring på engelska

A philosophy of nursing practice that takes into account total patient care, considering the physical, emotional, social, economic, and spiritual needs of patients, their response to their illnesses, and the effect of illness on patients’ abilities to meet self-care needs. (From Mosby’s Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed, p745)

Synonym, svenska: Helhetssyn inom omvårdnad

Synonym, engelska: Nursing, Holistic

Svensk term Holistisk omvårdnad
Synonym på svenska Helhetssyn inom omvårdnad
Synonym på engelska Nursing, Holistic
Engelsk term Holistic Nursing
MESH ID D018939

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.