Holliday junction-resolvaser (Holliday Junction Resolvases)

Holliday junction-resolvaser

Enzymer som känner igen korsformade DNA-strukturer och åstadkommer pariga inskärningar som leder till att strukturen löses upp i två DNA-spiraler. EC 3.1.22.4.

Förklaring på engelska

Enzymes that recognize CRUCIFORM DNA structures and introduce paired incisions that help to resolve the structure into two DNA helices.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Resolvases, Holliday Junction; Holliday Junction Resolvase; Resolvase, Holliday Junction; Cruciform Cutting Endonuclease; Endonuclease, Cruciform Cutting; Cruciform DNA Resolving Endonuclease

Svensk term Holliday junction-resolvaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Resolvases, Holliday Junction; Holliday Junction Resolvase; Resolvase, Holliday Junction; Cruciform Cutting Endonuclease; Endonuclease, Cruciform Cutting; Cruciform DNA Resolving Endonuclease
Engelsk term Holliday Junction Resolvases
MESH ID D045565

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.