Hormonella cellgifter (Hormonal antineoplastic agents)

Hormonella cellgifter

Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.

Förklaring på engelska

Antineoplastic agents that are used to treat hormone-sensitive tumors. Hormone-sensitive tumors may be hormone-dependent, hormone-responsive, or both. A hormone-dependent tumor regresses on removal of the hormonal stimulus, by surgery or pharmacological block. Hormone-responsive tumors may regress when pharmacologic amounts of hormones are administered regardless of whether previous signs of hormone sensitivity were observed. The major hormone-responsive cancers include carcinomas of the breast, prostate, and endometrium; lymphomas; and certain leukemias. (From AMA Drug Evaluations Annual 1994, p2079)

Synonym, svenska: Cellhämmare, hormonella; Cytostatika, hormonella

Synonym, engelska: Hormonal Agents, Antineoplastic; Hormonal Antineoplastic Agents; Hormonal Antineoplastics; Antineoplastic Hormonal Drugs; Drugs, Antineoplastic Hormonal; Hormonal Drugs, Antineoplastic; Hormonal Antineoplastic Drugs; Antineoplastics, Hormonal; Antineoplastic Hormonal Agents; Agents, Antineoplastic Hormonal; Antineoplastic Drugs, Hormonal

Svensk term Hormonella cellgifter
Synonym på svenska Cellhämmare, hormonella; Cytostatika, hormonella
Synonym på engelska Hormonal Agents, Antineoplastic; Hormonal Antineoplastic Agents; Hormonal Antineoplastics; Antineoplastic Hormonal Drugs; Drugs, Antineoplastic Hormonal; Hormonal Drugs, Antineoplastic; Hormonal Antineoplastic Drugs; Antineoplastics, Hormonal; Antineoplastic Hormonal Agents; Agents, Antineoplastic Hormonal; Antineoplastic Drugs, Hormonal
Engelsk term Hormonal antineoplastic agents
MESH ID D018931

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.