HSP70-värmechockproteiner (HSP70 Heat-Shock Proteins)

HSP70-värmechockproteiner

En klass molekylära chaperoner som finns både hos prokaryoter och ett flertal avdelningar av eukaryota celler. Det föreligger bevis för att dessa proteiner kan samverka med polypeptider i ett antal olika uppbyggnadsförlopp, så att bildande av icke-funktionella strukturer förhindras.

Förklaring på engelska

A class of MOLECULAR CHAPERONES found in both prokaryotes and in several compartments of eukaryotic cells. These proteins can interact with polypeptides during a variety of assembly processes in such a way as to prevent the formation of nonfunctional structures.

Synonym, svenska: Värmechockproteiener 70; HSP70-stressproteiner

Synonym, engelska: HSP70 Heat Shock Proteins; Heat-Shock Proteins, HSP70; Heat-Shock Protein 70; Heat Shock Protein 70; Heat-Shock Proteins 70; Heat Shock Proteins 70; Heat Shock 70 kDa Protein

Svensk term HSP70-värmechockproteiner
Synonym på svenska Värmechockproteiener 70; HSP70-stressproteiner
Synonym på engelska HSP70 Heat Shock Proteins; Heat-Shock Proteins, HSP70; Heat-Shock Protein 70; Heat Shock Protein 70; Heat-Shock Proteins 70; Heat Shock Proteins 70; Heat Shock 70 kDa Protein
Engelsk term HSP70 Heat-Shock Proteins
MESH ID D018840

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.