HSP90-värmechockproteiner (HSP90 Heat-Shock Proteins)

HSP90-värmechockproteiner

En klass molekylära chaperoner vars medlemmar medverkar i steroidreceptorers signalöverföringsmekanism.

Förklaring på engelska

A class of MOLECULAR CHAPERONES whose members act in the mechanism of SIGNAL TRANSDUCTION by STEROID RECEPTORS.

Synonym, svenska: Värmechockproteiner 90; HSP90-stressproteiner

Synonym, engelska: HSP90 Heat Shock Proteins; Heat-Shock Proteins, HSP90; Heat-Shock Proteins 90; Heat Shock Proteins 90

Svensk term HSP90-värmechockproteiner
Synonym på svenska Värmechockproteiner 90; HSP90-stressproteiner
Synonym på engelska HSP90 Heat Shock Proteins; Heat-Shock Proteins, HSP90; Heat-Shock Proteins 90; Heat Shock Proteins 90
Engelsk term HSP90 Heat-Shock Proteins
MESH ID D018841

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.